پد آرایشی سکه ای در دو رنگ سفید و کرم

پد آرایشی گرد (سکه ای) در دو رنگ سفید و کرم مناسب برای استفاده انواع کرم و کرم پودر می باشد.

1,800 تومان

8 قلم